Sociální rehabilitace ( ID: 2711098 )

Název sociální služby:                        Sociální rehabilitace
Druh sociální služby:                          sociální rehabilitace dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Působnost sociální služby:                  Lovosice
Forma poskytování sociální služby:    ambulantní forma, terénní forma
Místo poskytování sociální služby:      Školní 476/3, 410 02 Lovosice a Karla Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice
Identifikátor sociální služby:               2711098

 

 

Poskytování sociální služby bude ukončeno k 30. 9. 2016. Z tohoto důvodu nepřijímá nové uživatele.