Sociálně terapeutická dílna Šance (ID 7363041)

Název sociální služby:                        Sociálně terapeutická dílna Šance

Druh sociální služby:                          sociálně terapeutické dílny dle § 67

Působnost sociální služby:                  Lovosice (a spádové obce), Litoměřice (a spádové obce)
Forma poskytování sociální služby:    ambulantní forma
Místo poskytování sociální služby:      Školní 476/3, 410 02 Lovosice a Karla Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice
Identifikátor sociální služby:               7363041

 

Sociální služba poskytována od 1.9.2016

 

 

Provozní doba sociální služby:

 • pondělí až pátek 8.00 hod do 16.00 hod


Kontaktní údaje:

 • adresa:  Školní 476/3, 410 02 Lovosice
 • adresa: Karla Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice


Kontaktní osoba:

 • Božena Plicková (vedoucí sociální služby), e-mail: plickova2@seznam.cz, tel. 730 177 185
 • Jana Nováková (pověřená osoba), e-mail: plickova2@seznam.cz, tel. 739 660 196

 

 

Veřejný závazek sociální služby

Sociální začleňování osob s různým hendicapem, podpora jejich sociálního začleňování a začleňování na trh práce.

 

Poslání sociální služby

Posláním sociální služby je podpora samostatnosti uživatele a podpora jeho sociální integrace (a integrace na trh práce).

 

Cíle sociální služby:

 • podporovat rozvoj pracovních návyků uživatele, rozvoj jejich sociálních dovedností a rozvoj manuálních dovedností. Jedná se především o podporu samostatnosti uživatele, podporu potřebných dovedností potřebných nebo využívání při zapojování se na trh práce (např. podpora k vedení pravidelné docházky do zaměstnání, samostatná práce při řešení zadané úkolu, dokončování práce), podporu rozvoje sociálních dovedností a kompetencí, nácvik praktických dovedností nebo nových manuálních dovedností.


Pro koho je sociální služba určena:

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, či jiným postižením, které se vzhledem ke svému postižení nebo nemocem nemohou dlouhodobě uplatnit na trhu práce.

Podporovanými osobami jsou uživatelé žijící v Lovosicích a na Lovosicku ve věku od 16 let do 64 let věku.Kapacita sociální služby

 • okamžitá kapacita sociální služby: 2 osoby
   

Co poskytujeme (činnosti pečovatelské služby)

V rámci sociální služby zajišťujeme tyto základní činnosti (dle § 67):

 • podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy