Pečovatelská služba

Název sociální služby:                        Pečovatelská služba
Druh sociální služby:                          pečovatelská služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Působnost sociální služby:                  Lovosice (a spádové obce), Litoměřice (a spádové obce)
Forma poskytování sociální služby:    terénní forma
Místo poskytování sociální služby:      Školní 476/3, 410 02 Lovosice
Identifikátor sociální služby:              1806649
Cena za poskyvané služby:                sociální služba poskytována za úhradu, viz CENÍK

 

Provozní doba pečovatelské služby:

 • pondělí až pátek 8.00 hod do 16.00 hod, v případě potřeby uživatele je možné se domluvit i nad rámec této doby.


Kontaktní údaje:

 • adresa:  Školní 476/3, 410 02 Lovosice
 • telefonní číslo: 730 177 185


Kontaktní osoba:

 • Božena Plicková (vedoucí sociální služby), e-mail: plickova2@seznam.cz, tel. 730 177 185
 • Jana Nováková (pověřená osoba), e-mail: plickova2@seznam.cz, tel. 739 660 196


Pracovníci zajišťující pečovatelskou službu

 • Božena Plicková (vedoucí sociální služby)
 • Hana Hieková (pečovatelka - pracovnice v sociálních službách)
 • Irena Bohatová (pečovatelka - pracovnice v sociálních službách)
 • Iva Sedlecká (pečovatelka - pracovnice v sociálních službách)
 • Ivana Brouková (pečovatelka - pracovnice v sociálních službách)

 

Veřejný závazek sociální služby

Důstojný život  pro seniory v jejich přirozeném, domácím prostředí prostřednictvím profesionální pomoci pečovatelské služby. 
Podpora a pomoc zdravotně postiženým, která umožní vést plnohodnotný život v jejich přirozeném domácím a sociálním prostředí.

 

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je pomoc seniorům a zdravotně postiženým, která pomůže těmto lidem setrvat co nejdéle ve svém běžném, domácím prostředí.

 

Cíle sociální služby (pečovatelské služby)

 • poskytovat seniorům a osobám se zdravotním postižením služby pečovatelské služby (domácí úéče), které jim umožní setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí, tj. pro ně přirozeném prostředí.
   


Pro koho je pečovatelská služba určena:

Pro seniory a zdravotně handicapované (chronicky nemocné, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným nebo zdravotním postižením) na území města Lovosice a přilehlých obcích a na území města Litoměřic a přilehlých obcích.Kapacita sociální služby

 • okamžitá kapacita sociální služby: 4 osoby
   

Co poskytujeme (činnosti pečovatelské služby)

Nabízíme zajištění pečovatelské služby dle § 40 zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb. seniorům nebo zdravotně handicapovaným v jejich přirozeném, zpravidla domácím prostředí.

Jedná se o:

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - poskytnutí stravy: dovoz nebo donáška teplého jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, holení, pedikúra, manikúra, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy, pomoc při použití WC.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení dospělých do škol, zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět.
 • Základní sociální poradenství - informace směřující k řešení nepříznivé sociální prostřednictvím sociální služby, informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, informace o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.


Cena pečovatelské služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

85 Kč/hod

Pomoc při oblékání a svlékání včetně

85 Kč/hod

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

85 Kč/hod

Pomoc při přesunu na lůžko a vozík

85 Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Pomoc při úkonech osobní hygieny

85 Kč/hod

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

85 Kč/hod

Pomoc při užití WC

85 Kč/hod

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy

85 Kč/hod

Dovoz nebo donáška jídla

30 Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití

85 Kč/hod

Příprava a podání jídla a pití

85 Kč/hod

Pomoc, při zajištění chodu domácnosti:

Běžné úklidové práce v bytě

85 Kč/hod

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

110 Kč/hod

Donáška vody

85 Kč/hod

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

85 Kč/hod

Běžné nákupy a pochůzky (malý nákup)

85 Kč/hod

Velký nákup

80 Kč/úkon

Praní a žehlení osobního a ložního prádla,drobné opravy

60 Kč/1 kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na kulturní akce, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, včetně doprovodu zpět.

85 Kč/hod

Základní sociální poradenství

Zdarma

Ostatní služby (doplňkové služby)

Doprava uživatele (odvoz osobním automobilem)

10 Kč/1 km

Dohled nad nemocným dospělým

85 Kč/hod

 

 

Financování pečovatelské služby

V roce 2015 byla sociální služba s názvem "Pečovatelská služba" podpořena prostřednictvím:

 • Krajského úřadu Ústeckého kraje (Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, Podpora sociálních služeb - tzv. malý dotační program)
 • Úřadu práce ČR
 • města Lovosice

 

V roce 2016 je sociální služba s názvem "Pečovatelská služba" podpořena prostřednictvím:

 • Krajského úřadu Ústeckého kraje (Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, Podpora sociálních služeb - tzv. malý dotační program)
 • Úřadu práce ČR
 • nadačního fondu Agrofert