Denní stacionář ŠANCE Lovosice

Název sociální služby:                        Denní stacionář ŠANCE Lovosice
Druh sociální služby:                          denní stacionář dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Působnost sociální služby:                  Lovosicko, Litoměřicko
Forma poskytování sociální služby:    ambulantní
Místo poskytování sociální služby:      Karla Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice
Identifikátor sociální služby:               5093498

 

Provozní doba:

 • pondělí od 7.30 do 16.00 hod
 • úterý od 7.30 do 16.00 hod
 • středa od 7.30  do 16.00 hod
 • čtvrtek od 7.30  do 16.00 hod
 • pátek od 7.30  do 16.00 hod

 

Kontaktní údaje:

 • adresa:  Karla Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice
 • telefonní číslo: 739 660 196 (Jana Nováková)


Kontaktní osoba:

 • Jana Nováková, telefonní číslo: 739 660 196, e-mail: plickova2@seznam.cz


Pracovníci zajišťující socíální službu

 • Božena Plicková (vedoucí sociální služby)
 • Mgr. Najua Tichá (sociální pracovnice)
 • Jana Nováková (pracovník v sociálních službách)

 

Cíle sociální služby

Cílem a zaměřením stacionáře je podpora při řešení nepříznivé životní situace, podpora při seberealizaci, nácvik praktických dovedností, zvýšení soběstačnosti klienta a zmírnění závislosti na jiných osobách.

 • rozvíjení osobnosti uživatele při pracovně výchovné činnosti, vzdělávací zájmové činnosti, ergoterapii, logopedii, při sportovních, kulturních a dalších aktivitách
 • zajištění všestranného a obsahově vyváženého denního programu uživatelů
 • rozvíjení a fixování individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti jednotlivých uživatelů
 • podpora samostatnosti a vlastní aktivitu uživatelů v jejich volném čase
 • respektování a uplatňování práv uživatelů
 • zdůrazňování důstojnosti jedince
 • spolupráce s rodinami uživatelů a jejich podpora při dlouhodobé péči o uživatele
 • rozvíjení a respektování citového života uživatelů

 

Pro koho je sociální služba určena

Sociální služba je určena pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením a osoby se zdravotním postižením z Lovosicka ve věku od 18 do 64 let. Nejčastěji jsou zastoupeni uživatelé s mentálním postižením.Kapacita 

 • 2 uživatelé (maximální okamžitá kapacita)
   


Co poskytujeme

Denní stacionář nabízí  komplexní péči osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami formou ambulantní služby. Snahou pracovníků je vytvořit pro uživatele příjemné, domácímu prostředí podobné podmínky, které uživatelům vytvoří podmínky pro to, aby uživatelé mohli uplatňovat svou vlastní vůli, jednat na základě svého rozhodnutí, zvládli některé běžné činnosti (posilovali svou soběstačnost a sebeobsluhu) a mohli se integrovat v majoritní společnosti.

Předmětem činnosti denního stacionáře je zajištění zákonných činností v suladu s § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a § 12 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

 • pomoc při zvládání běžených úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC.
 • poskytnutí stravy:
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Cena za poskytovanou sociální službu

 • sociální služba je poskytována za úhradu 

 

Financování sociální služby

V roce 2015 byla sociální služba s názvem "Denní stacionář Šance Lovosice" podpořena prostřednictvím:

 • Krajského úřadu Ústeckého kraje (Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, Podpora sociálních služeb - tzv. malý dotační program)
 • Krajského úřadu - Fondu Ústeckého kraje
 • města Lovosice

 

V roce 2016 je sociální služba s názvem "Denní stacionář Šance Lovosice" podpořena prostřednictvím:

 • Krajského úřadu Ústeckého kraje (Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, Podpora sociálních služeb - tzv. malý dotační program)